Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!

Quảng cáo

Thứ Năm, 5 tháng 8, 2010

DNS Record cơ bản

1) A Record (Address Record): có nhiệm vụ xác định một hostname ứng với một địa chỉ IP
- Record type: chọn A
- Enter domain name: điền tên ứng với địa chỉ IP của máy chủ hosting (lời khuyên: nên để trống mục này)
- Enter IP Address: điền địa chỉ IP của máy chủ đặt trang web (liên hệ nhà cung cấp dịch vụ hosting để biết thông tin này)

Ví dụ: Tôi có tên miền abc.com và thuê nơi lưu trữ web tại VinaCIS với địa chỉ IP của máy chủ là 118.118.118.118. Tôi sẽ tạo A Record như sau:

Record type: A
Enter domain name:
Enter IP Address: 118.118.118.118

Khi đó, bạn thực hiện lệnh: ping abc.com thì hệ thống sẽ phân giải thành 118.118.118.118

2) CNAME Record (Canonical Name Record): Là record có chức năng gán nhiều hostname cho một địa chỉ IP
- Record type: chọn CNAME
- Enter domain name: điền tên hostname mà được CNAME ánh xạ tới
- Enter a canonical name: điền CNAME mà sẽ ánh xạ tới giá trị được điền trong phần domain name (lời khuyên: nên tạo các giá trị ứng với các dịch vụ chẳng hạn như www, ftp, mail …)

Ví dụ: Tôi muốn khi người dùng gõ www.abc.com thì sẽ trỏ đến máy chủ hosting của VinaCIS là 118.118.118.118. Tôi sẽ tạo CNAME ercord như sau

Record type: CNAME
Enter domain name: để trống (trong trường hợp này được hiểu là hostname có tên abc.com)
Enter a canonical name: điền www

Khi đó, bạn thực hiện lệnh: ping www.abc.com thì hệ thống cũng sẽ phân giải thành 118.118.118.118

3) MX Record (Mail Exchange Record): Là record xác định 1 mail server (hay nhiều mail server) cho 1 domain hay 1 zone được xác định.
- Record type: chọn MX
- Enter mail domain: điền domain của thư điện tử
- Enter mail exchanger: điền hostname dạng FQDN của máy chủ quản lý thư (địa chỉ hostname của máy chủ thư nên được tạo ở dạng A Record)
- Specify priority of mail exchange server: xác định độ ưu tiên dành cho máy chủ thư này (chỉ có hiệu lực trong trường hợp công ty bạn có nhiều máy chủ thư)

Ví dụ: Tôi muốn thư gửi đến địa chỉ vinacis@abc.com sẽ được chuyển cho máy chủ thư có tên là mail.abc.com. Tôi sẽ tạo MX record như sau

Record type: MX
Enter mail domain:
Enter mail exchanger: mail.abc.com
Specify priority of mail exchange server: 10

Theo: giaovienVietnam.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More
Ten mien dep